Số văn bản 146/QĐ-VTH
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu dành cho nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm UNESCO
Cơ quan ban hành Viện Toán học
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
1627274693543.pdf
Văn bản khác