Số văn bản 185/QĐ-VTH
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy định về việc triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác và phổ biến khoa học của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Cơ quan ban hành Viện Toán học
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
1633666613102.pdf
Văn bản khác