Số văn bản 1911/QĐ-VHL
Ngày ban hành 08/11/2019
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên đại diên UNESCO trong Ban điều hành Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Cơ quan ban hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
1622607449441.pdf
Văn bản khác