Số văn bản 43/NQ-CP
Ngày ban hành 11/04/2020
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
1621478982200.pdf
Văn bản khác