Số văn bản 66/QĐ-VTH
Ngày ban hành 13/03/2020
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy định, đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Cơ quan ban hành Viện Toán học
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
1621385760005.pdf
Văn bản khác