Số văn bản 701/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa nước CHXHCNVN và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) về thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của Unesco (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
1621326792939.pdf
Văn bản khác