Tin tức Tin tức

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh, đề tài nghiên cứu xuất sắc, đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài nghiên cứu của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học dành cho:

Đề tài nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh

Đề tài nghiên cứu xuất sắc

Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ

a) Đề tài nghiên cứu sinh

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu sinh

Thời gian thực hiện

1

Thuật toán hữu hiệu tìm bao lồi trực giao liên thông nhỏ nhất của tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng

Phan Thành An

Nguyễn Thị Lê

T7/2020 – T6/2021

2

Động lực học tiệm cận cho các hệ phương trình ngẫu nhiên kiểu Young

Lưu Hoàng Đức

Phan Thanh Hồng

T7/2020 – T6/2021

3

Một số bài toán ngược cho phương trình elliptic

Đinh Nho Hào

Lê Thị Thu Giang

T7/2020 – T6/2022

4

Điều kiện cần và đủ để gán được phổ nhị phân cho hệ điều khiển tuyến tính có hệ số phụ thuộc vào thời gian

Đoàn Thái Sơn

Lê Viết Cường

T7/2020 – T6/2022

5

Một số vấn đề về đa tạp bốn chiều bậc ba

Hoàng Lê Trường

Hoàng Ngọc Yến

T7/2020 – T6/2022

 

b) Đề tài nghiên cứu xuất sắc

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Một số tính chất định tính của các bài toán tối ưu, các hệ động lực, và ứng dụng

Nguyễn Đông Yên

T12/2020 – T11/2023

2

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết của các hệ phương trình phân thứ

Hoàng Thế Tuấn

T12/2020 – T11/2023

3

Không gian cung, đại số vi phân và tích phân motivic

Phùng Hồ Hải

T12/2020 – T11/2022

4

Một số vấn đề về hàm độ sâu của  ideal đơn thức

Ngô Việt Trung

T12/2020 – T11/2022

c) Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên chủ chốt

Thời gian thực hiện

1

Trường giá trị của các đặc trưng bất khả quy của một số nhóm hữu hạn

Đoàn Trung Cường

Quản Thị Hoài Thu

T11/2020-T10/2021

2

Độ dao động trong mô hình thẩm thấu

Cấn Văn Hảo

Vũ Hồng Sơn
Nguyễn Văn Quyết

T11/2020-T10/2022

3

Đối đồng điều crystalline và isocrystals

Phùng Hồ Hải

Võ Quốc Bảo
Nguyễn Khánh Hưng

T11/2020-T10/2022

4

Định lý giới hạn cho một số mô hình xác suất

Phạm Việt Hùng

Nguyễn Chỉ Dũng

T11/2020-T10/2022

5

Lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức

Nguyễn Đăng Hợp

Lê Minh Thuận

T11/2020-T10/2022

6

Số học của xuyến đại số và nhóm lũy đơn

Nguyễn Quốc Thắng

Nguyễn Quang Khải

T11/2020-T10/2022