Tin tức Tin tức

Ngày Khoa học Công nghệ Hợp tác và phát triển giữa các Trung tâm và Chương trình khoa học tự nhiên Unesco

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế và Trung tâm Vật lý quốc tế tổ chức Sự kiện Ngày Khoa học Công nghệ Hợp tác và thát triển giữa các Trung tâm và Chương trình Khoa học tự nhiên Unesco

Thời gian: 13:30 - 16:30, thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, Viện Toán học - VAST

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIỮA CÁC TRUNG TÂM
VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN UNESCO
 

13:30 - 14:00    Đón tiếp khách mời và đại biểu. Tiệc trà

14:00 - 14:10    Khai mạc sự kiện

Phát biểu chào mừng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS. TS. Chu Hoàng Hà. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phát biểu của Viện Toán học GS. TSKH. Đoàn Thái Sơn, Viện trưởng Viện Toán học

14:10 - 14:25    Báo cáo hoạt động của Trung tâm Vật lý quốc tế
PGS. TS. Đinh Văn Trung, Viện trưởng Viện Vât lý, Giám đốc Trung tâm

14:25 - 14:40    Báo cáo hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế
PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương, Giám đốc Trung tâm

14:40 - 14:50    Phát biểu của Đại diện Ủy ban UNESCO Việt Nam

14:50 - 15:00    Phát biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ
GS. TS. Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
    
15:00 - 15:20    Tiệc trà, Chụp hình lưu niệm

15:20 - 16:30    Tọa đàm Hợp tác và phát triển giữa các Trung tâm và Chương trình khoa học tự nhiên UNESCO