Tin tức Tin tức

LỄ RA MẮT TRUNG TÂM TOÁN HỌC QUỐC TẾ VÀ TRUNG TÂM VẬT LÝ QUỐC TẾ dưới sự bảo trợ của UNESCO và Lễ ra mắt Ban điều hành của hai Trung tâm

Thời gian: 14h, thứ Sáu, ngày  29/10/2021

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, Viện Toán học - VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, và phát online trên facebook của Viện Toán học

https://www.facebook.com/vientoanhoc

- 14h00-14h45: bài giảng đại chúng về giải thưởng Nobel năm 2021.
PGS. Nguyễn Hồng Quang - Viện Vật lý.

- 14h45-15h30: bài giảng đại chúng về giải thưởng Abel năm 2021.
PGS. Phan Thị Hà Dương - Viện Toán học.

- 16h00-17h00: Lễ ra mắt.