Tin tức Tin tức

Cần mở rộng lĩnh vực tại hai trung tâm nghiên cứu Toán và Vật lý

Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP) và Trung tâm Quốc tế Đào tạo - Nghiên cứu Toán học (ICRTM) ngoài chương trình nghiên cứu cơ bản cần mở rộng lĩnh vực phù hợp, trong đó có phục vụ phát triển bền...

Ngày Khoa học Công nghệ Hợp tác và phát triển giữa các Trung tâm và Chương trình khoa học tự nhiên Unesco

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế và Trung tâm Vật lý quốc tế tổ chức Sự kiện Ngày Khoa học Công nghệ Hợp tác và thát triển giữa...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2025

Trung tâm  Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc năm 2025 1. Mục đích : Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2025

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ năm 2025 như sau: Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/03/2024 đến ngày 15/04/2024....

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế năm 2025

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc năm 2025 như sau: 1.Mục đích : Đào tạo sau tiến sỹ thông...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2025

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ngày toán học quốc tế Playing with math

“Playing With Math” - chủ đề của ngày toán học quốc tế năm 2024 sẽ được thể hiện qua AlphaGeometry, AI giải toán hình quốc tế - một  sáng tạo đột phá với giới yêu toán; qua những phương...

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/05/2023: KHOA HỌC MỞ DƯỚI CÁC GÓC NHÌN

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) phối hợp với Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP),...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/04/2023 đến ngày 07/05/2023. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trong tháng 05/2023. Thời gian bắt đầu thực hiện: dự kiến trong tháng 01/2024. Mục đích...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1. Mục đích: Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc như sau: 1.Mục đích : Đào tạo sau tiến sỹ thông qua chương trình nghiên cứu, góp phần đào tạo...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ngày "Toán học cho mọi người“ 26/3/2023

"Toán học cho mọi người“ là hoạt động hưởng ứng Ngày Toán học Thế giới 2023. Hoạt động này được Viện Toán học,  Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN và...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1.    Mục đích : Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trong tháng 10/2022. Thời gian bắt đầu thực hiện: dự kiến trong tháng 01/2023. Mục đích...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc như sau: 1.Mục đích : Đào tạo sau tiến sỹ thông qua chương trình nghiên cứu, góp phần đào tạo...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh xuất sắc dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện : theo Quyết định số...

TỌA ĐÀM: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & NHỮNG NGUY CƠ MỚI

Tọa đàm “Phát triển đô thị & Những nguy cơ mới” sẽ là dịp để thảo luận về những nguy cơ mới của đô thị (lũ lụt, ô nhiễm không khí và dịch bệnh), và phương pháp hiện có để thể hiện những...

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tháng 11 năm 2021, Hai trung tâm khoa học quốc tế dưới sự bảo trợ của Unesco về Toán học và Vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chính thức ra mắt. Năm 2022, lần đầu tiên hai...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2022

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1. Mục đích : Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm...