Tin tức Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO

Quyết định số 66/QĐ-VTH ngày 13/3/2020, Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO. Thông tin chi tiết...

Annual Workshop Geometry and Analysis

The annual workshop of Department of Geometry-Topology and Department of Mathematical Analysis, Institute of Mathematics will be held from September 27 to 29, 2019 in Tam Dao town, Vinh Phuc...

Workshop “Free resolutions and cohomology invariants”, IMH October 11, 2019

This one day workshop aims at introducing newest results and prospects in commutative algebra. Subjects peresented at the workshop include free resolutions, structure of commutative rings,...

School on Algebraic Schemes and Cohomology

The Institute of Mathematics organizes a winter school entitled “Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology” from November 11 to 22, 2019 at the : Institute of Mathematics (IMH), 18 Hoang...

DAHITO 2019

Ba Ria–Vung Tau, 04-08/12/2019