Tin tức Tin tức

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/05/2023: KHOA HỌC MỞ DƯỚI CÁC GÓC NHÌN

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) phối hợp với Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP),...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/04/2023 đến ngày 07/05/2023. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trong tháng 05/2023. Thời gian bắt đầu thực hiện: dự kiến trong tháng 01/2024. Mục đích...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1. Mục đích: Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc như sau: 1.Mục đích : Đào tạo sau tiến sỹ thông qua chương trình nghiên cứu, góp phần đào tạo...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2024

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ngày "Toán học cho mọi người“ 26/3/2023

"Toán học cho mọi người“ là hoạt động hưởng ứng Ngày Toán học Thế giới 2023. Hoạt động này được Viện Toán học,  Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN và...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1.    Mục đích : Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trong tháng 10/2022. Thời gian bắt đầu thực hiện: dự kiến trong tháng 01/2023. Mục đích...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc như sau: 1.Mục đích : Đào tạo sau tiến sỹ thông qua chương trình nghiên cứu, góp phần đào tạo...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2023

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh xuất sắc dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện : theo Quyết định số...

TỌA ĐÀM: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & NHỮNG NGUY CƠ MỚI

Tọa đàm “Phát triển đô thị & Những nguy cơ mới” sẽ là dịp để thảo luận về những nguy cơ mới của đô thị (lũ lụt, ô nhiễm không khí và dịch bệnh), và phương pháp hiện có để thể hiện những...

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tháng 11 năm 2021, Hai trung tâm khoa học quốc tế dưới sự bảo trợ của Unesco về Toán học và Vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chính thức ra mắt. Năm 2022, lần đầu tiên hai...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2022

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1. Mục đích : Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm...

Thông báo tuyển chọn Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2022

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trong tháng 05/2022. Thời gian bắt đầu thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2022. Mục đích...

NGÀY TOÁN HỌC QUỐC TẾ 2022: TOÁN HỌC KẾT NỐI CHÚNG TA

Mathematics Unites - Đó là chủ đề của Ngày Toán học quốc tế năm nay, do UNESCO công bố . Chủ đề đó có ý nghĩa gì? Đã có rất nhiều diễn giải : “Toán học kết nối” để thể hiện rằng toán...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2022

  Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học, thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học...

Tổng kết cuộc thi "Bài giảng và bài viết về Toán học mang tên Hoàng Tụy , 2021"

Với mục tiêu khích lệ sự tìm tòi, sáng tạo của giáo viên, và các độc giả khác trong việc giảng dạy, quảng bá Toán học, khơi dậy niềm đam mê Toán học với học sinh và công chúng, Tạp chí Pi, phối...

KỲ THI “BÀI GIẢNG VÀ BÀI VIẾT VỀ TOÁN HỌC, MANG TÊN HOÀNG TỤY” NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 1   1. Giới thiệu . 1.1. Mục tiêu kỳ thi . Nhằm nâng cao chất lượng các bài giảng và bài viết Toán học, đồng thời khích lệ sự tìm tòi, sáng tạo của giáo viên,...

Ra mắt hai Trung tâm quốc tế dạng 2 về Toán học và Vật lý được UNESCO công nhận và bảo trợ

Được thành lập dưới sự bảo trợ của UNESCO, hai Trung tâm quốc tế dạng 2 về Toán học và Vật lý sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, hiện...

LỄ RA MẮT TRUNG TÂM TOÁN HỌC QUỐC TẾ VÀ TRUNG TÂM VẬT LÝ QUỐC TẾ dưới sự bảo trợ của UNESCO và Lễ ra mắt Ban điều hành của hai Trung tâm

Thời gian : 14h, thứ Sáu, ngày  29/10/2021 Địa điểm : Hội trường Hoàng Tụy, Viện Toán học - VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, và phát online trên facebook của Viện Toán học ...