Tin tức Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm nghiên cứu có công bố khoa học tốt để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào...

Thông báo: Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán...

A minicourse on “The topology of algebraic varieties”

1. Description The basic object of study in algebraic geometry are algebraic varieties, which are defined by vanishing of systems of polynomial equations. As part of the structure of a...

Thông báo đăng ký tổ chức hội nghị, trường đào tạo ngắn hạn của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

Nhằm tạo ra cầu nối hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học ở trong nước, các nước trên thế giới và thực hiện các khóa đào tạo về toán học lý thuyết và ứng dụng, Trung tâm Quốc tế Đào...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO

Quyết định số 66/QĐ-VTH ngày 13/3/2020, Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO. Thông tin chi tiết...

Annual Workshop Geometry and Analysis

The annual workshop of Department of Geometry-Topology and Department of Mathematical Analysis, Institute of Mathematics will be held from September 27 to 29, 2019 in Tam Dao town, Vinh Phuc...

Workshop “Free resolutions and cohomology invariants”, IMH October 11, 2019

This one day workshop aims at introducing newest results and prospects in commutative algebra. Subjects peresented at the workshop include free resolutions, structure of commutative rings,...

School on Algebraic Schemes and Cohomology

The Institute of Mathematics organizes a winter school entitled “Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology” from November 11 to 22, 2019 at the : Institute of Mathematics (IMH), 18 Hoang...

DAHITO 2019

Ba Ria–Vung Tau, 04-08/12/2019