Tin tức Tin tức

Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2021 “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai”.

  Thời gian : 9h00 – 17h00, Thứ 7, 12/06/2021 Địa điểm : Hội  trường Hoàng Tụy, Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hình thức : Chương trình được...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG “MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC VÀ GIẢN ĐỒ CÂY TRONG VIRUS”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện tại: https://fb.me/e/1It3N000f Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn ...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG “THỐNG KÊ - CHIẾC CẦU KẾT NỐI TOÁN HỌC VỚI CÁC KHOA HỌC THỰC NGHIỆM”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Diễn giả: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc Thời gian: 15h45 – 16h00 ngày 12/06/2021 Địa điểm: Viện Toán Học, Viện Hàn lâm...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG “LINKED DATA CHO DỮ LIỆU MỞ TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện tại: https://fb.me/e/1It3N000f Diễn giả: PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh ...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG “GIẢI MÃ GEN VIỆT TRONG KỶ NGUYÊN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện tại: https://fb.me/e/1It3N000f Diễn giả: TS. Võ Sỹ Nam Thời gian:...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG “TỪ KHẢO CỔ ĐẾN CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO: TRƯỜNG HỢP CHÙA MỘT CỘT THỜI LÝ NĂM 1105”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện tại: https://fb.me/e/1It3N000f Diễn giả: PGS.TS. Trần Trọng Dương ...

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG: “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮC XIN COVID BỐI CẢNH VIỆT NAM – THẾ GIỚI TRONG SẢN XUẤT VẮC XIN, NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI TIÊM VẮC XIN COVID-19 TẠI VIỆT NAM”

Bài giảng thuộc sự kiện NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM năm 2021 Cập nhật các thông tin mới nhất về sự kiện tại: https://fb.me/e/1It3N000f Diễn giả: TS.BS. Phạm Quang Thái ...

Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam (phần 2)

Người trình bày : TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học. Thời gian : 15h, thứ 4, ngày 28/04/2021 Địa điểm : Hội trường Hoàng Tụy, nhà A6, Viện Toán học. 18B Hoàng Quốc Việt. Nội dung : ...

Bài giảng đại chúng: Một số phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học phổ biến trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam

Công bố khoa học là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá công việc của một nhà khoa học. Xuất bản các ấn phẩm khoa học vừa là động lực vừa là nhiệm vụ thường trực của mỗi nhà khoa...

Bài Giảng: về thẩm định công trình công bố khoa học

Người trình bày: Lê Xuân Thanh (Viện Toán học) Thời gian : 15h ngày thứ 4, 14/4/2021 Địa điểm : Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học. Tóm tắt : Trong bài trình bày này, tôi sẽ giới thiệu và...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc như sau: 1. Mục đích: Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm...

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh, đề tài nghiên cứu xuất sắc, đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài nghiên cứu của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học dành cho: Đề tài nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh Đề tài nghiên cứu xuất sắc ...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

  Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

Mục đích Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm nghiên cứu có công bố khoa học tốt để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào...

Thông báo: Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán...

A minicourse on “The topology of algebraic varieties”

1. Description The basic object of study in algebraic geometry are algebraic varieties, which are defined by vanishing of systems of polynomial equations. As part of the structure of a...

Thông báo đăng ký tổ chức hội nghị, trường đào tạo ngắn hạn của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học năm 2021

Nhằm tạo ra cầu nối hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học ở trong nước, các nước trên thế giới và thực hiện các khóa đào tạo về toán học lý thuyết và ứng dụng, Trung tâm Quốc tế Đào...

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau: 1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH ...

Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO

Quyết định số 66/QĐ-VTH ngày 13/3/2020, Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO. Thông tin chi tiết...